top of page
Contacta amb nosaltres

Gràcies per contactar amb nosaltres

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

Un adios amoroso. Eventos funerarios. Si necesitas un asesoramiento personalizado nos pondremos en contacto contigo.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades l'informem dels punts següents:

- Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat d'Assessoria Integral JAF & MCF.

- La finalitat de l'tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació de el servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.

- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació de servei. Aquests són adequades, pertinents i no excessius.

- La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.

- Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant Nomoblidis com a responsables de l'arxiu. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: nomoblidisevents@gmail.com

COVID 19

Els nostres esdeveniments es regeixen segons els protocols oficials de seguretat implementades per al COVID 19

bottom of page